ภาษาไทย

บริษัท พีเวิร์คสตูดิโอ จำกัด
110 หมู่ 9 ถ.เชียงใหม่-สะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505562012231

English

PWORK STUDIO Co.,Ltd.

110 M.9 ChiangMai-Samoeng Rd., T.Nongkwai A.Hangdong ChiangMai 50230
Tax ID: 0505562012231

บัญชีธนาคาร

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ชื่อบัญชี: บจก.พีเวิร์คสตูดิโอ
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
สาขา: เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่